تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - در حال اتفاق افتادن...!
 

در حال اتفاق افتادن...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 خرداد 1389

 

این روزها به چیزهای جالبی دست پیدا کرده ام که از آنها لذت می برم...

شاید همیشه جواب مسائلی که ما را مدتها رنج می دهد در حال اتفاق افتادن در درون و بیرونمان باشد.

تغییرات جزئی از زندگیه انسانهاست.

هر فردی بنا بر تفکرات و اعتقاداتی که دارد به نوعی با این مسئله روبه رو می شود و عکس العملی نشان می دهد.

اگر بخواهیم واقع نگر باشیم متوجه این مسئله می شویم که همانگونه که شرایط و موقعیتهای اجتماعی روز به روز دستخوش تغییرات هستند پس هیچ چیز مطلقی نمی تواند وجود داشته باشد و در این سیر تغییرات انسانها هم به عنوان قسمتی از این مسئله دستخوش تغییرات می شوند.

اکثر افراد و بهتر است بگوییم تمام انسانها با تغییرات رابطه خوبی ندارند ولی آگاهی آنها می تواند در پذیرش این مسئله کمکی برای انان باشد.

تغییرات پروسه ی دردآوری است که انسانها را می سازد.گرچه سخت و مشکل اما ضروری و لازم است.

کسی که نخواهد خود را با تغیرات وفق بدهد می توان گفت گور خود را کنده است...

 

 

() نظرات