تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - بگو...!
 

بگو...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 8 خرداد 1389

 

وقتی به تو فکر می کنم...

پر از شوق می شم...پر می شم از حس دوست داشتنت!

پر می شم از نیاز به بودنت!

قلم مو رو بر می دارم...

طرح خیالتو روی بوم می کشم...

دوست دارم انقدر بهت رنگ و لعاب بدم که همه حسرتتو بکشن...

دوست دارم توی آغوش بکشمتو نذارم بادهای مزاحم گرمای تنتو از من بگیرن...

ولی یهو ترس تمام وجودمو می گیره...

می ترسم از خیال تو...

می ترسم که توی خیالم نوازشت کنم...

می ترسم عشقم شکننده تر از اون باشه که نوازش منو تحمل کنه...

می ترسم از اینکه...

بهت دل ببندم....!!!

...

بهم آرامش بده...!!!

 

 

() نظرات