تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - در اوج تمنا و دوست داشتن...!
 

در اوج تمنا و دوست داشتن...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 4 اردیبهشت 1389

 

یک ستاره...

          دو ستاره...

می تابد بر شبان تنهایی من

و چه دردناک است

           تحمل اشکهای بی دریغت

        که روی گونه های مهربانت جاریست

آن دم که از غم تو لبریزم

به سویت می آیم و اشکهایت را پاک می کنم

و قلبم که چون قناری کوچکی

برای تو می نوازد را در سینه ام به اجبار نگاه داشته ام

و در اوج تنهایی 

            به تو می اندیشم

و این است عمق دوست داشتن من

                                    چرا که تو زیباترین اتفاق زندگی منی...

 

                                                           المیرا     4/2/89     20:52

 

() نظرات