تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - تو را برای دوست داشتن دوست می دارم...!
 

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

 

به آسمون صلف و آبی نگاه می کنم...

خودمو توی باد رها می کنم و هوا رو در آغوش می کشم...

پرم از حس دوست داشتن...

دلم داره مثل یه پرستو واست پر می زنه...

صدای قناریها...

صدای آب...همهشون دارن صدای منو فریاد می زنن...

نوازش نور خورشید و روی صورتم به گرمی حس می کنم...

پرم از لذت...لذت دوست داشتن...

آروم میام...با چشمای بسته...توی باد...

دنبالت می گردم...

وجودتو حس می کنم...

ولی هیچ صدایی ازتو به گوش نمی رسه...

آروم میام...

صدای نفسهای آرومی به گوشم می رسه...

با تام لذت درونیم خودمو تو بغلت میندازم و صورتتو غرق بوسه می کنم...

"دوستت دارم"

نه به خاطر چیزهای دگر

"تو را برای دوست داشتن دوست می دارم"

 

 

() نظرات