تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - دلم واسه خودم تنگ شده..!
 

دلم واسه خودم تنگ شده..!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 فروردین 1389

 

دراز کشیدم روی تخت...

فکر می کنم...

به همه چیز و هیچ چیز...

ساعتی نیست که از گذر ساعت باخبرم کنه...

بدنمو لمس می کنم...

دلم واسه خودم تنگ شده...خودمو حس می کنم...

لبام...که خیلی وقته طعم بوسه رو نچشیده...

موهام...که خیلی وقته توی باد آزاد نبودن...

قلبم...که خیلی وقته عشقی احساس نکرده...

دستام...که خیلی وقته گرما رو حس نکرده...

خودمو محکم بغل می کنم...

دلم واسه خودم تنگ شده...

پا می شم می رم جلوی آینه میز توالتم...

خودمو خیلی وقته ندیدم...

خودمو آرایش می کنم...

خیلی وقته که خودمو زیبا ندیدم...

پر میشم از حس دوست داشتن و دلتنگی...

خیلی وقته که از خودم غافلم...

دوست دارم پر شم از حس شور و شوق یه دختر...

یه دختری که یه زمانی خنده رو به لب همه می آورد و نمی ذاشت دلی غمگین باشه...

دلم واسه خودم تنگ شده...خودمو محکم بغل می کنم و از خودم واسه بی توجهیم معذرت می خوام...

 

برچسب ها: پی نوشت،  

() نظرات