تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - گمشده...!
 

گمشده...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 فروردین 1389

 

بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ

باورم ناید که عاقل گشته ام

گوئیا او مرده در من کاینچنین

خسته و خاموش و باطل گشته ام

 

هر دم از آیینه می پرسم ملول

چیستم دیگر،به چشمت چیستم؟

لیک در آیینه می بینم که وای...

سایه ای هم زآنچه بودم نیستم

 

همچو آن رقاصه هندو به ناز

پای می کوبم ولی بر گور خویش

وه که با صد حسرت این ویرانه را

روشنی بخشیده ام از نور خویش

 

ره نمی جویم به سوی شهر روز

بی گمان در قعر گوری خفته ام

گوهری دارم ولی آنرا ز بیم

در دل مرداب ها بنهفته ام

 

می روم...اما نمی پرسم زخویش

ره کجا..؟منزل کجا...؟مقصود چیست...؟

بوسه می بخشم ولی خود غافلم

کاین دل دیوانه را معبود کیست؟

 

او چو در من مرد،ناگه هرچه بود

در نگاهم حالتی دیگر گرفت

گوئیا شب با دو دست سرد خویش

روح بی تاب مرا در بر گرفت

 

آه...آری...این منم...اما چه سود؟

او که در من بود،دیگر نیست...نیست...

می خروشم زیر لب دیوانه وار

او که در من بود آخر کیست...؟کیست...؟

                                                                                             "فروغ"

 

() نظرات