تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - پر از خالی...!
 

پر از خالی...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 15 فروردین 1389

 

توی ساحل خستگی روی شنها دراز کشیده بودم و به ستاره هایی که داشتن به من چشمک می زدن نگاه می کردم...

موجها چند لحظه یکبار میومدن و بدنمو قلقلک می دادن...منو یاد نوازش دستات و نگاههای پر از رمز و رازت مینداختن...

گاهی پر از عشق می شم و زیر ماسه ها دنبالت می گردم تا با بوسه های مکررم عشقمو بهت منتقل کنم...

گاهی پر از نفرتم و دوست ندارم که حتی به لحظه هم دستتو به من بزنی...

ولی حتی وقتی هم که سرشار از نفرتم "دوست دارم"

وقتی پر از انکار و استیصالم بازم "دوست دارم"

حالا دارم در به در می گردم که خودمو توی بغلت بندازمو پر از آرامش بشم...

 

() نظرات