تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - اعتراف...!
 

اعتراف...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: جمعه 28 اسفند 1388

 

تا نهان سازم از تو بار دگر

راز این خاطرات پریشان را

می کشم بر نگاه نازآلود

نرم و سنگین حجاب مژگان را

 

دل گرفتار خواهشی جانسوز

از خدا راه چاره می جویم

پارساوار در برابر تو

سخن از زهد و توبه می گویم

 

آه... هرگز گمان مبر که دلم

با زبانم رفیق و همراه است

هرچه گفتم دروغ بود،دروغ

کی تو را گفتم آنچه دلخواه است؟

 

تو برایم ترانه می خوانی

سخنت جذبه ای نهان دارد

گوئیا خوابم و ترانه تو

از جهانی دگر نشان دارد

 

شاید این را شنیده ای که زنان

در دل "آری" و "نه" به لب دارند

ضعف خود را عیان نمی سازند

رازدار و خموش و مکارند

 

آه،من هم زنم،زنی دلکش

در هوای تو می زند پر و بال

دوستت دارم ای خیال لطیف

دوستت دارم ای امید محال

                                                           ف.....ر.........و........غ

البته یه چیزی بگم..........

آقایون سوءاستفاده گر از این جملات حق استفاده ندارن...

منفمنیست نیستم...فقط محض اطلاع گفتم!!

 

() نظرات