تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - گناه...!
 

گناه...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: جمعه 28 اسفند 1388

 

گنه کردم گناهی پر ز لذت

در آغوشی که گرم و آتشین بود

گنه کردم میان بازوانی

که داغ و کینه جوی آهنین بود

در آن خلوتگه تاریک و خاموش

نگه کردم به چشم پر ز رازش

دلم در سینه بی تابانه لرزید

ز خواهش های چشم پر نیازش

در آن خلوتگه تاریک و خاموش

پریشان در کنار او نشستم

لبم بر روی لبهایش هوس ریخت

ز اندوه دل دیوانه رستم

فرو خواندم به گوشش قصه عشق

تو را می خواهم ای جانانه من

تو را  می خواهم ای آغوش جانبخش

تو را ای عاشق دیوانه من

هوس در دیدگانش شعله افروخت

شراب سرخ در پیمانه رقصید

تن من در میان بستر نرم

به روی سینه اش مستانه لرزید

گنه کردم گناهی پر ز لذت

کنار پیکری لرزان و مدهوش

خداوندا؟؟؟چه می دانم چه کردم

در آن خلوتگه تاریک و خاموش

                                                                                          بازم از فروغ

 

این پست رو زدم تا به اونایی که به من می گن بی احساس و خشکم بگم ماهم آره!!!!!!!!!!!!

 

() نظرات