تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - ظلمت...!
 

ظلمت...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 27 اسفند 1388

 

چه گریزیت ز من؟

چه شتابیت به راه؟

به چه خ0واهی بردن

در شبی اینهمه تاریک،پناه؟

 

مرمرین پله آن غرفه عاج

ای دریغا که ز ما بس دور است

لحظه ها را دریاب

چشم فردا کور است

 

نه چراغی است در آن پایان

هر چه از دور نمایان است

شاید آن نقطه نورانی

چشم گرگان بیابان است

 

می فرومانده به جام

سر به سجاده نهادن تا کی؟

او در اینجاست نهان

می درخشد در می

 

گر به هم آویزیم

ما دو سرگشته تنها ، چون موج

به پناهی که تو می جویی، خواهیم رسید

اندر آن لحظه جادویی اوج

 

                                                              فروغ فرخزاد

 

 

() نظرات