تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - سر در گمی...!
 

سر در گمی...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 27 اسفند 1388

 

داری به چی فکر می کنی؟

می ترسی؟

از اشتباه؟

از ریسک؟

از تجربه کردن؟

از اینکه نکنه بازم لطمه ببینی؟

از چی؟

وقتی که توی خیابونهای تجربه با هم قدم می زدیم...بهت گفتم که دیگه نباید اینجا رو بازم بیای...

تو هم گفتی باشه و قبول کردی...حالا چی شده؟

دلت تنگ شده واسه اونجا؟

یادت رفته که هر بار با دل شکسته و چشمای خیس از اون خیابون برمی گردی؟

کی می خوای عاقل باشی و تصمیمهای اشتباهتو بذاری کنار؟

کی میخوای احساساتو بذاری کنار؟

کی می خوای روراست باشی؟

نمی دونم...هر کاری دوست داری بکن ولی اگه بازم با دل شکستگی و چشمای تر اومدی دیگه نیای بهتره...

 

 

() نظرات