تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - گذران...!
 

گذران...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 13 اسفند 1388

 

تا به کی باید رفت

از دیاری به دیاری دیگر

نتوانم،نتوانم جستن

هر زمان عشقی و یاری دیگر

کاش ما آن دو پرستو بودیم

که همه عمر سفر می کردیم

از بهاری به بهاری دیگر

 

آه،اکنون دیریست

که فرو ریخته در من ،گویی،

تیره آواری از ابر گران

چو می آمیزم با بوسه تو

روی لبهایم،می پندارم

می سپارد جان عطری گذران

 

آنچنان آلوده ست

عشق غمناکم با بیم زوال

که همه زندگی ام می لرزد

 چون تو را می نگرم

مثل این است که از پنجره ای

تکدرختم را،سرشار از برگ،

در تب زرد خزان می نگرم

مثل این است که تصویری را

روی جریانهای مغشوش آب روان می نگرم

 

شب و روز

شب و روز

شب و روز

 

بگذار

که فراموش کنم.

تو چه هستی،جز یک لحظه،یک لحظه که چشمان مرا

می گشاید در

برهوت آگاهی؟

 

بگذار

 که فراموش کنم.

                                                                   "فروغ فرخزاد"

 

() نظرات