تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - هدیه...!
 

هدیه...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 اسفند 1388

 

من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می زنم

 

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

 

() نظرات