تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - وابستگی...!
 

وابستگی...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: سه شنبه 11 اسفند 1388

 

به نظرم بزرگتری حماقت می تونه وابستگی باشه...

وقتی وابسته بشی کارت ساختس...

حالا می خواد به آدم،حیوون،کار و یا هر چیز دیگه باشه...

...

از وابستگی بدم میاد......

در واقع بیشتر می ترسم...

البته انسان موجودیه که به همه چیز عادت می کنه...

و هر بلایی سرش بیاد بازم زنده می مونه...

فقط یکم اذیت می شه...

ولی من دوست ندارم یه ذره هم خودمو اذیت کنم...

بهتره که مستقل باشی و روی پای خودت وایسی...

مستقل از همه لحاظ...

مالی...عاطفی...

درست نمی گم؟

 

() نظرات