تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - برق...!
 

برق...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: جمعه 7 اسفند 1388

 

نمی دونم چرا بعضی وقتا یه حجم خیلی زیادی از خوشبختی یهو به طرفت حجوم میاره؟

مردمو برق می گیره ...

                    مارو کبریت سوخته...

رو دلم مونده...

               آخه چرا...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

این پستو به بزرگی خودتون ببخشید...

چیکار کنم دیگه...

 

() نظرات