تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - در همه چیز گم می شوم...!
 

در همه چیز گم می شوم...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

 

جاده مفهوم زیبایی دارد...

وقتی که دستان تو را در دوردست به انتظار می نشینم...

از کوله بار گریزانم...

تمامش را خالی می کنم تا هر چیزی سر جای خودش بماند...

هیچ چیز را به جایی منتقل نمی کنم...

فقط به من تکه تکه شده ام توجه می کنم...

منی که در امتداد هر جاده ای شکلی دارد و هویتی...

حادثه ها را به جان می خرم و تلخی ها را با دل و جان می پذیرم و لمس می کنم...

بعد از هر تلخی چه طعم گسی دارد طعم رسیدن...

طم دوباره لمس کردن و دوباره مشترک بودن...

حال به صراحت می دانم که از هیچ چیز فرار نخواهم کرد...

نه از تو...

نه از خودم...

و نه از هرآنچه در اطرافم هست...

در همه چیز خودم را گم می کنم تا تمام طعم ها را حس کنم...

و از همه بیشتر طعم شیرین با تو بودن را...!

 

() نظرات