تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - برای هیچ می میرم...!
 

برای هیچ می میرم...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 11 اردیبهشت 1390

 

چقدر طولانی می شود سالهایی که بی رغبت می گذرد...

چه طولانی است دلهره هایی که از پس هر لذت تمام وجود را به لرزه در می آورد...

چه سخت است تحمل تنفری که ناشی از ممنوعیت است...

کوله باری از لذت های ناکام بر دوش...

بی لحظه ای حس پشیمانی از سفر نابهنگام...

به سوی هیچ می روم...هیچی که زاده شرایط ناخواسته است...

خودم را در شیشه ای مملوء از پوشال حبس می کنم...

تا نوارهای پوشالی جلوی چشمانم یادآور زندانم شوند...

هیچ پرنده ای مرا جابه جا نخواهد کرد...

چون کسی انتظار مرا نخاهد کشید...

از دیار شور و اشتیاق...

بی استرسی از شوق و بی لذتی در دل...

به دوردست می نگرم...

به هیچ می نگرم...

من هیچ را در هیچ میابم...!

و از هیچ متولد شدم و برای هیچ می میرم!!!

 

() نظرات