تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - ورطه هولناک...!
 

ورطه هولناک...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 بهمن 1389

 

همه انسانها به یک مرحله از بلوغ که می رسند راهی و افکاری را برای خود جمع آوری می کنند.البته این افکار و عقاید به دو بخش اکتسابی و انتسابی تقسیم می شوند...

هر فردی مطمئنا خواهان اجرای این عقاید است و از نظر من کسی سعادتمند و آسوده خاطر است که بتواند آنچه را که خواهان آن است در زندگی خود انجام دهد.

اما چه معلوم هنگامی که پا به عرصه عمل گذاشته شود آن عقاید قابل پیاده کردن باشند؟

و همین مسئله است که شعارگونه بودن بعضی سخنان را نشان می دهد...

خیلی وقتها وقتی راجع به مسئله ای نظرم را بیان می کنم دیگران با طعنه و آزمندی به من هشدار می دهند که نوبت خودت که رسید ببینیم چه گلی به سر ما می زنی...

نمی خواهم بگویم که دیگران به دنبال حربه ای برای طعنه زدن هستند، بلکه این حرفها را از این زاویه می بینم که مطمئنا آنها هم روزی شاید هم نظر من بوده اند و حال که به این موقعیت رسیده اند عرصه عمل گنجایش افکارشان را نداشته است...

مسئله ای که ذهن مرا درگیر خود کرده این است که آینده خود را در آنها می بینم و از همین حالا خودم را در راه رفتن به سوی ورطه ای هولناک می بینم که از آن گریزی نیست و چه کسی می تواند بگوید که در راه رفتن به سمت چاهی سیاه که محتوای آن نامعلوم است می تواند شاد باشد و با آرامش و استحاک گام بردارد...

شاید زندگی و تجربه هایش همین ورطه باشد...

و چه سخت تر است که با آگاهی کامل پا به ورطه بگذاری و فکر کنی که یا خودت را گول می زنی و یا دیگران را...

چه سخت و چندش آور...

 

 

() نظرات