تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - در انتظارت...!
 

در انتظارت...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1389

 

صد ره در انتظارت تا پشت در دویدم

پایم ز کار افتاد آنگه به سر دویدم

صد ره سرم به در خورد، چون وقت وعده تو

هر قدر دیر تر شد، من تندتر دویدم

تا یک صدای پایی زان سوی در شنیدم

جستم، تو را ندیدم، بار دگر دویدم

در فکر گفت و گویت از خواب و خور گذشتم

در انتظار رویت شب تا سحر دویدم

تو مست خواب راحت، من مضطرب نشستم

تو فارغ از من و من، زاین بی خبر دویدم

شب رفت و پیش چشمم دنیا سیاه گردید

خورشید من نیامد من بی ثمر دویدم

شاید دل تو می سوخت، بهتر! ندید چشمت

چون با لبان خشک و چشمان تر دویدم

اکنون تو را که دیدم، در پای تا سر من

آثار خستگی نیست.جانم، مگر دویدم؟

                                                             ابوالقاسم لاهوتی - مسکو 1939

 

 

() نظرات