تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - کاش یارای آمدنم باشد...!
 

کاش یارای آمدنم باشد...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 آبان 1389

 

خسته از تمام دلهره ها...

خسته از تمام کشمکش های بی سود و طاقت فرسا...

به آغوش تو پناه می آورم...

مأمنی پاک و اندک جای زیستن من...

چگونه فارغ شوم از تمام ناخواسته هایی که روز و شب به پایم پیچیده و آزارم می دهد...؟

چگونه پاسخ گویم تمام سوالهای پوچ و بی معنی را که مایه تمسخرم است...؟

چگونه رهایی یابم از این همه زنجیر آویخته بر پاهایم...؟

که بتوانم با تو بیایم...

هم گام با تو...

در تمام عرصه های سخت زندگی...

کاش یارای آمدنم باشد...!

 

() نظرات