تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - شاهین...!
 

شاهین...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 15 آبان 1389

 

من شاهینم بر فراز تو

آنگاه که گام برمی داری

به پرواز در می آیم و به ناگاه

به چرخبادی

پر و پنجه گشوده بر تو فرود می آیم و می ربایمت

در گردبادی صفیرکش و سرد.

 

و تو را به برج برفی خود،

به آشیانه تاریکم می برم

تا در آن تنها سر کنی،

و تو خود را با پرها می پوشانی

و به پرواز در می آیی بر فراز جهان

جهانی بی جنبشی در بلندیها.

شاهین ،

بیا بر این شکار سرخ فرود آییم،

بیا زندگی را از هم بدریم

که چنین پر تاب و تب می گذرد

و آنگاه بال به بال

پروازی وحشی را اوج بگیریم.

                                                                               "نرودا"

 

() نظرات