تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - تا کی در سکوت فریاد بر آورد کرد...!؟
 

تا کی در سکوت فریاد بر آورد کرد...!؟

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 29 مهر 1389

 

تا کی باید دید و دم نزد...؟

تا کی باید نالید در خفا...؟

تا کی باید ببندی چشمانت را بر بی عدالتی ها...؟

تا کی باید عشق را در پستوی خانه نهان کرد...؟

تا کی باید به سرخی خونین شقایق ها دل خوش ساخت و به خود امید پوچی برای زندگی داد...؟

هر آنچه را می بینی باور مکن...

هرآنچه را می شنوی نیز باور مکن...

نه شنیدن مصداق حقیقت است و نه دیدن...

هی...با توام...

چرا به لطف قدرت کذایی که داری مرا در غل و زنجیر کرده ای؟

چرا دست از سرم بر نمی داری و آزادم نمی کنی...؟

چیزی برای از دست دادن ندارم ...

اگر پوست و گوشتم تو را برای رهایی راضی می کند...

پس بکن...

ببر...

تمام تنم را تکه پاره می کنم و جلویت می ریزم...

فقط رهایم کن...

رهایم کن...

رها...

 

() نظرات