تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - من هیچ نیستم ولی بایستی همه چیز باشم...!
 

من هیچ نیستم ولی بایستی همه چیز باشم...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 28 مهر 1389

 

سلاح نقد به هر روی، نمی تواند جانشین نقد سلاح باشد. قهر مادی باید با قهر مادی سرکوب شود، و تئوری، تنها آن زمان به قهر مادی بدل می شود که توده ها را دریابد. تئوری زمانی قادر است توده ها را دریابد که به انسان بپردازد و زمانی زمانی به انسان می پردازد که رادیکال شود.

رادیکال بودن یعنی دست به ریشه بردن و ریشه انسان چیزی نیست جز خود انسان.

نقد مذهب با این آموزه به پایان می رسد که برای انسان، والاترین موجود خود انسان است. به عبارت دیگر نقد مذهب با این فرمان مقوله وار به پایان می رسد که باید همه روابطی را که در آن انسان موجودی تحقیر شده، اسیر و برده، ترک شده و نکوهش شده است، براندازد.

                                                                         " متنی زیبا برگرفته از کتاب فلسفه حق هگل"

 

() نظرات