تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - به سوی آسمان باز...!
 

به سوی آسمان باز...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 28 شهریور 1389

 

به سوی آسمانی باز می روم...

از قفس ها خود را رها می کنم...

سوار باد وحشی می شوم و به ابرها می نگرم...

تمام سرما و فشار هوا را به جان می خرم تا در آزادی کامل بتوانم با تو باشم...

نه من در قفسی و نه تو...

آزاد آزاد...

شاید دستانم کوچکتر از آن باشد که هدیه ای درخور تو را در خود جای دهد...

پس می خواهم که با هم...

در اوج آسمان...

بالاتر از خورشید...

پرواز کنیم...

با رهایی از هرآنچه بازمان دارد و محصورمان کند...

می خواهم در اوج آسمان...

و در رهایی...

بوسه ای مملوء از عشق را به تو هدیه کنم...!

 

() نظرات