تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - تکامل خانواده...!
 

تکامل خانواده...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: جمعه 29 مرداد 1389

 

خانواده از دیر باز خود را با  سیر تکامل تاریخی وفق داده و با تحولات اجتماعی دگرگون شده است.که در اینجا مختصراً آن را بیان می کنیم.

در کمون اولیه انسانها هیچگونه دستاوردی نداشتند و همه ی کارها به صورت جمعی انجام می شد و برابری معنای خود را از دست نداده بود. ازدواج ها به صورت گروهی بود.کم کم با تکامل ابزارها و اختراع سلاح ها تقسیم کار به وجود آمد و زنان به دلیل شرایط جسمانی قادر به شکار نبودند و خانه نشین شدند و مردان شکار را عهده دار شدند و این سیر زنان را هرچه بیشتر در ضعف غرق کرد و با تکامل ابزار و پیشرفت مناسبات تولیدی و اقتصاد مفهومی به نام مالکیت معنا پیدا کرد و خانواده تک همسر به شکلی ظاهراً متمدنانه و بر اساس مالکیت خصوصی پا به عرصه اجتماعی گذاشت و همراه خود معضلاتی را به میان کشید که همچنان گریبان گیر جوامع بشری است.

هر مسئله ای در تاریخ در اثر ضرورت پا به عرصه ی عملی می گذارد. حال ازدواج و خانواده ی تک همسر همانگونه که به تفصیل شرح داده شد روزبه روز ضرورت خود را از دست می دهد و از آنجایی که نمی شود شکل آینده ی پیشرفت های صنعتی و سیر تکاملی را پیش بینی کرد، در مورد خانواده نیز نمی توان پاسخ و یا پیشنهاد  دقیق یا قانع کننده ای را ارئه داد.

با اینهمه چیزی که در حال حاضر مورد خواست است و جامعه به سمت آن پیش می رود لغو مالکیت و محدودیت هایی است که در این روابط ایجاد می شود.پس معضل اصلی پیش رو مالکیت است و اگر بخواهیم این معضل را حل کنیم باید ساختار جامعه عوض شود و مناسبات تولیدی دگرگون شود.این راهکار موضوعی نیست که در حال حاضر به آن دست یافت و زمینه های گسترده ای را در بر می گیرد.لازم به ذکر است هرگونه تغییراتی در ساختار اجتماعی انسان منوط به روابط تولیدی و مناسبات تولیدی است.حال پیشرفت اینها خود به خود سنتز را به ما نمایان می کند.

 

() نظرات