تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - بیگانگی دستانت...!
 

بیگانگی دستانت...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: چهارشنبه 2 تیر 1389

 

از پس نبردی سخت و جانکاه بازمی گردم...

بدون چشمانی در انتظار...

بدون دلی بی قرار...

تمام خستگی در تنم می ماند و دستی نیست تا غبار راه را از پیراهنم بزداید...

افسوس و صد افسوس...

بازمی گردم...

با چشمانی تنگ که توان دیدن ندارد...

با قلبی آزرده که توان تپیدن ندارد...

دستانی خسته و لبهایی تشنه...

شاید تمام زندگی در لحظه ای جانکاه خلاصه شود...

همین لحظه...

دستانی سرد...

قلبی آزرده...

چشمانی تنگ...

لباسی غبارآلود و زخمی بدون مرحم...

تمام روزها...

تمام خاطرات...

تمام هیجانات ...

همه و همه به اینجا ختم می شود...

بیگانگی دستانت...

 

() نظرات