تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - واسه اینکه کم نیارم...!
 

واسه اینکه کم نیارم...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 20 خرداد 1389

 

برمی گردم...

از  روزمرگی و سختیهای محیط آزرده ...

در دلتنگی رو باز می کنم و آروم سرک می کشم...

خوب نگاه می کنم ببینم نکنه نباشی...

می بینم مثل همیشه آرومی و نشستی و با سکوت دست و پنجه نرم می کنی...

وقتی که میام تو  نگاهتو حس می کنم که داره حرکات منو دنبال می کنه...

با سکوتم داد می زنم....واااااااااااااااای...دلم واست خیلی تنگ شده...!!!

میام و با تمام وجود تو رو توی آغوش می کشم...

این همون آرامشیه که پناه منه...

وقتی که نوازش آروم دستاتو روی تنم احساس می کنم...

آره...

واسه اینکه زیر بار فشارهای روزمرگی و جبر کم نیارم ...

به دستات...نوازشهات...لبخندت..و آغوشت نیاز دارم...

به تو نیاز دارم...!

 

() نظرات